Bert Westerink

CV

Mr. B.G. (Bert) Westerink (1957, Enschede) studeerde Nederlands Recht (1982) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na vervangende dienstplicht in Driebergen en een functie bij het provinciaal bestuur Groningen, werd hij wethouder in de gemeente Groningen (1986). In drie bestuursperioden belast met onder meer de portefeuilles sport, welzijn, zorgbeleid en volksgezondheid, openbare werken en milieubeleid.
Belangstelling voor organisatie-advieswerk ontstond door de relatie die als opdrachtgever met meerdere bureaus werd opgebouwd. Rechtstreekse betrokkenheid op een reorganisatieopdracht kreeg Westerink door het leidinggeven aan de ambtelijke task force, die de vorming van de Hulpverleningsdienst - het samengaan van GGD en Brandweer - gestalte gaf. Een model dat aanvankelijk veel weerzin opriep, maar later landelijke navolging kreeg in de geïntegreerde aanpak door hulpverleningsdiensten.

In 1996 trad hij als senior-adviseur in dienst bij BDO Consultants. In die periode (tot september 1999) adviseerde hij op het gebied van juridisch risicomanagement, zorg en onderwijs en gemeentelijke herindelingstrajecten (in Noord Holland en Overijssel).

Bert Westerink startte in 1999 als zelfstandig adviseur met Bert Westerink bestuur en beleid.

Van 2001 tot mei 2002 was er een korte samenwerking met Adviesbureau Van der Bunt Zwolle.

Samenwerking met:

dr. H. B. (Heinrich) Winter (mede-directeur van Pro Facto - juridisch en bestuurskundig adviesbureau; tevens hoogleraar Bestuurskunde aan de RU Groningen) in de specialisatie juridische kwaliteitszorg bij lagere overheden en maatschappelijke ondernemingen.

Dr. Lucas C.P.M. Meijs (hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit, gespecialiseerd in het management van vrijwilligersorganisaties) Op het brede terrein van zorg en welzijn, opdrachten voor onder andere de Chr. Vereniging van Zorginstellingen te Gouda, de gemeente Stadskanaal en de provincie Utrecht.

Dr. Marc Conradi (Conradi Consult) Onderzoek sinds 2001 naar de continuïteit van de eerstelijnszorg in de provincie Groningen, in opdracht van onder meer de Districts Huisartsen Vereniging Groningen, Zorgverzekeraar RZG/Geové/Menzis, het provinciaal bestuur en ELANN.

Van okt. 2004 tot maart 2006 was Westerink part time wethouder-van buiten in de gemeente Delfzijl. Hij schreef daarover het boek ´Delfzijl aan de Eems, orkaan in een vingerhoed´.

Van 2008 - 2010 verrichtte hij die functie part time in de gemeente Woerden.


werkgerelateerde artikelen o.a.:

  • Over mediation in de lokale afdeling van politieke partijen - Bestuursforum 2009
  • In de reeks Kwaliteit in Praktijk 'Juridische kwaliteitszorg - risicoreductie bij overheidsinstellingen' (Kluwer 2004)
  • 'Juridische Kwaliteitszorg legitimeert overheidshandelen'   Bestuursforum (met Hans Roescher, juridisch medewerker provinsje Fryslân; 2004).
  • In december 2003 plaatste Bestuursforum, maandblad voor christen-democratische gemeente- en provinciepolitiek, een artikel over de werkwijze van het Expertteam Huisartsenzorg Groningen.
  • Over de continuïteit van de Groninger huisartsenzorg. Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde (met Rob Bakker; 2003)
  • 'Leren van een gemeentelijke herindeling'. (boekbespreking) Staatscourant (2002)
  • Over juridische kwaliteitszorg. Staatscourant (2002)
  • 'Lokale democratie en markt: overheid in spagaat?' Staatscourant (2001)
  • Over het referendum inzake de Noordwand Grote Markt. Nieuwsblad van het Noorden (2000) en Binnenlands Bestuur (2001)
  • Over de gekozen burgemeester na de affaire Ouwerkerk. Volkskrant (met Koen Schuiling; 1998)

Boeken

'Kwaliteitszorg in de rechtspraktijk', een voor het HBO-recht geschreven inleiding over juridische kwaliteitszorg. (juli 2009) uitgeverij Noordhoff

Delfzijl aan de Eems orkaan in een vingerhoed (2006)  Uitgeverij 'leesmijnboek'

Juridische kwaliteitszorg, een organisatiekundige handleiding. 2e druk Kluwer (2003); met Stefan Peij en Heinrich Winter.

'Op zulk werken drijft de maatschappij' Familiekroniek; uitgegeven in eigen beheer (1990)

bestuur en beleid
Terug naar de homepage